5G移动通信认证班宣讲内训案例
关注次数:919
主讲老师: 杨老师
学习费用: 20000元 /7
课程介绍
课程章节 
课程公告
交流咨询
本课程为华创京时内部课程,仅针对华创京时内部同事免费开放,请各位同事如有需求请向总部发送邮件索要所需学习课程授权。
邮件格式为:
发送主题:申请学习课程

标明:申请学习课程名称+学习周期

发送邮件到service@bjhcjsjt.com

1.5G移动通信认证班宣讲内训案例 购买
主讲老师
杨老师
金牌讲师
学员
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   奋斗吧!青年
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   袁慧芳 13703831871